Lieta C-725/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 22. novembrī iesniedza Grondwettelijk Hof (Beļģija) – Anton van Zantbeek VOF/Ministerraad