EU:n ja Kamerunin metsälainsäädäntösopimus *** Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. tammikuuta 2011 esityksestä neuvoston päätökseksi metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja Euroopan unioniin suuntautuvaa puutuotteiden kauppaa koskevan Euroopan unionin ja Kamerunin tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen (FLEGT) tekemisestä (12796/2010 – C7-0339/2010 – 2010/0217(NLE))