Regulamentul (CE) nr. 1576/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 92/2005 de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 al Parlamentului European și al Consiliului privind modul de eliminare sau utilizare a subproduselor de origine animală (Text cu relevanță pentru SEE )