Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/506 al Comisiei din 26 martie 2019 de autorizare a introducerii pe piață a D-ribozei ca aliment nou în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE.)