Mål T-475/15: Tribunalens beslut av den 4 april 2016 – L'Oréal mot EUIPO – LR Health & Beauty Systems (LR) (Gemenskapsvarumärke — Ogiltighetsförfarande — Återkallande av varumärket — Anledning saknas att döma i saken)