ES veiksmai, susiję su naftos paieška ir gavyba Europoje 2010 m. spalio 7 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl ES veiksmų, susijusių su naftos paieška ir gavyba Europoje