Ορισμός του τμήματος στο οποίο ανατίθενται οι υποθέσεις περί των οποίων γίνεται λόγος στο άρθρο 107 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου