Decizia Atalanta /3/2010 a Comitetului politic și de securitate din 28 mai 2010 privind numirea unui comandant al operației UE pentru operația militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuții la descurajarea, prevenirea și reprimarea actelor de piraterie și de jaf armat din largul coastelor Somaliei (Atalanta) (2010/317/PESC)