Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru ATALANTA/3/2010 ze dne 28. května 2010 o jmenování velitele operace EU pro vojenskou operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska (Atalanta) (2010/317/SZBP)