Mål C-86/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado de lo Mercantil no 9 de Barcelona (Spanien) den 6 februari 2019 — SL mot SL