Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2019/275 av den 11 december 2018 om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter efter en ansökan från Grekland – EGF/2018/003 EL/Attica publishing