Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2019/275, annettu 11 päivänä joulukuuta 2018, Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta Kreikan hakemuksen johdosta – EGF/2018/003 EL/Attica publishing