Решение (ЕС) 2019/275 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 година за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Гърция — EGF/2018/003 EL/Attica publishing