Decyzja Komisji z dnia 16 września 2010 r. w sprawie mianowania dwóch członków Europejskiego Komitetu Doradczego ds. Statystyki Tekst mający znaczenie dla EOG