Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1873 z dne 7. novembra 2019 o postopkih usklajenega izvajanja okrepljenega uradnega nadzora s strani pristojnih organov mejnih kontrolnih točk nad proizvodi živalskega izvora, zarodnim materialom, živalskimi stranskimi proizvodi in sestavljenimi proizvodi (Besedilo velja za EGP)