Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1873 tas-7 ta’ Novembru 2019 dwar il-proċeduri fil-postijiet ta’ kontroll fuq il-fruntiera għat-twettiq koordinat tal-kontrolli uffiċjali intensifikati mill-awtoritajiet kompetenti fuq prodotti li joriġinaw mill-annimali, prodotti ġerminali, prodotti sekondarji tal-annimali u prodotti komposti (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)