Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1873 на Комисията от 7 ноември 2019 година относно процедурите на граничните контролни пунктове за съгласувано извършване от страна на компетентните органи на засилен официален контрол върху продукти от животински произход, зародишни продукти, странични животински продукти и съставни продукти (текст от значение за ЕИП)