Geen staatssteun in de zin van artikel 61, lid 1, van de EER-Overeenkomst