Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.6150 – Veolia Transport/Trenitalia/JV) Text av betydelse för EES