Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.6150 — Veolia Transport/Trenitalia/JV) EØS-relevant tekst