Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Euroopa Liidu uus energiapoliitika: rakendamine, tõhusus ja solidaarsus kodanikega” (omaalgatuslik arvamus)