Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/443, 13. veebruar 2019, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2017/588 seoses võimalusega kohandada aktsiaga päevas keskmiselt tehtud tehingute arvu, kui kauplemiskoht, kus aktsia kauplemismaht on kõige suurem, asub väljaspool liitu (EMPs kohaldatav tekst)