Ψήφισμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα τη «Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης»