Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 31. januarja 2019 o predlogu sklepa Sveta o pooblastilu Avstriji, da v interesu Evropske unije sprejme pristop Ekvadorja in Ukrajine k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok (COM(2018)0527 – C8-0375/2018 – 2018/0277(NLE))