Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 31. januára 2019 o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa Rakúsko oprávňuje prijať v záujme Európskej únie pristúpenie Ekvádoru a Ukrajiny k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (COM(2018)0527 – C8-0375/2018 – 2018/0277(NLE))