Vec T-218/11: Uznesenie Všeobecného súdu zo 17. februára 2012 — Dagher/Rada ( „Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Obmedzujúce opatrenia prijaté v dôsledku situácie na Pobreží Slonoviny — Vyňatie zo zoznamu dotknutých osôb — Žaloba o neplatnosť — Zastavenie konania — Mimozmluvná zodpovednosť“ )