Lieta T-218/11: Vispārējās tiesas 2012. gada 17. februāra rīkojums — Dagher /Padome (Kopējā ārpolitika un drošības politika — Ierobežojoši pasākumi, kas veikti saistībā ar situāciju Kotdivuārā — Attiecīgo personu svītrošana no saraksta — Prasība atcelt tiesību aktu — Tiesvedības izbeigšanu pirms sprieduma taisīšanas — Ārpuslīgumiskā atbildība)