Sag T-218/11: Rettens kendelse af 17. februar 2012 — Dagher mod Rådet (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Côte d’Ivoire — fra listen over omfattede personer — annullationssøgsmål — ufornødent at træffe afgørelse — ansvar uden for kontraktforhold)