Mål T-8/09: Tribunalens dom av den 13 september 2011 — Dredging International och Ondernemingen Jan de Nul mot Emsa (Offentlig upphandling av tjänster — Förfaranden för offentlig upphandling genomförda av Emsa — Hjälpinsatser med saneringsfartyg vid oljeföroreningar — Förkastande av anbud — Talan om ogiltigförklaring — Anbudet motsvarar inte föremålet för upphandlingen — Följder — Likabehandling — Proportionalitet — Avgränsning av föremålet för upphandlingen — Information om vilka relativa kvaliteter och fördelar som kännetecknar det anbud som slutligen valts har inte lämnats — Motivering — Tilldelning av kontraktet — Berättigat intresse av att få saken prövad saknas — Yrkande om ogiltigförklaring av det tilldelade kontraktet — Yrkande om skadestånd)