Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6355 — Axel Springer France/Mondadori France/AR Technology) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak Voor de EER relevante tekst