Mål T-291/19: Tribunalens dom av den 23 september 2020 – Pshonka mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik – Restriktiva åtgärder som vidtagits med hänsyn till situationen i Ukraina – Frysning av tillgångar – Förteckning över de personer, enheter och organ som omfattas av frysningen av penningmedel och ekonomiska resurser – Beslut att låta sökandens namn kvarstå i förteckningen – Rådets skyldighet att kontrollera att ett beslut av en myndighet i tredjeland har fattats med iakttagande av rätten till försvar och av rätten till ett effektivt domstolsskydd)