Predmet T-291/19: Presuda Općeg suda od 23. rujna 2020. – Pshonka protiv Vijeća („Zajednička vanjska i sigurnosna politika – Mjere ograničavanja donesene s obzirom na stanje u Ukrajini – Zamrzavanje financijskih sredstava – Popis osoba, subjekata i tijela na koje se primjenjuje zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora – Zadržavanje tužiteljeva imena na popisu – Obveza Vijeća da provjeri da je odluka tijela treće države donesena uz poštovanje prava obrane i prava na djelotvornu sudsku zaštitu”)