Domstolens Dom (Femte Afdeling) af 24. november 2011.