Agencija Evropske unije za temeljne pravice – Objava zaključnih računov finančnega leta 2015