Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra – 2015. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija