Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra — 2015 finansinių metų galutinių finansinių ataskaitų skelbimas