Europaparlamentets resolution (EU, Euratom) 2018/1315 av den 18 april 2018 om revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för budgetåret 2016