Resolucija Evropskega parlamenta (EU, Euratom) 2018/1315 z dne 18. aprila 2018 o posebnih poročilih Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za leto 2016