Resolutie (EU, Euratom) 2018/1315 van het Europees Parlement van 18 april 2018 over de speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de verlening van kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2016