Riżoluzzjoni (UE, Euratom) 2018/1315 tal-Parlament Ewropew tat-18 ta’ April 2018 dwar ir-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni għas-sena finanzjarja 2016