Eiropas Parlamenta Rezolūcija (ES, Euratom) 2018/1315 (2018. gada 18. aprīlis) par Revīzijas palātas īpašajiem ziņojumiem saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2016. finanšu gada budžeta izpildi