2018 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento rezoliucija (ES, Euratomas) 2018/1315, dėl Audito Rūmų specialiųjų ataskaitų vykdant Komisijos 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą