Usnesení Evropského parlamentu (EU, Euratom) 2018/1315 ze dne 18. dubna 2018 o zvláštních zprávách Účetního dvora v souvislosti s udělováním absolutoria Komisi za rozpočtový rok 2016