Verordening (EU) 2020/1694 van het Europees Parlement en de Raad van 11 november 2020 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 168/2013 wat betreft specifieke maatregelen voor voertuigen van categorie L uit restantvoorraden naar aanleiding van de COVID-19-pandemie (Voor de EER relevante tekst)