Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1694 rendelete (2020. november 11.) a 168/2013/EU rendeletnek az L kategóriájú kifutó sorozatú járművekre vonatkozóan a Covid19-világjárványra válaszul hozott különös intézkedések tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)