Komisjoni määrus (EL) nr 454/2011, 5. mai 2011 , üleeuroopalise raudteesüsteemi allsüsteemi „reisijateveoteenuste telemaatilised rakendused” koostalitluse tehnilise kirjelduse kohta EMPs kohaldatav tekst