EFTA järelevalveameti teatis, mis käsitleb kaitset trahvide eest ja trahvide vähendamist kartellide puhul