Mål C-656/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgericht Erding (Tyskland) den 19 oktober 2018 – F. mot Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV