Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.8877 – LyondellBasell Industries / A Schulman) (Dokuments attiecas uz EEZ.)