Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.9862 – Fiege / Reiner Kurzhals / Cornelius Brosche / Remondis / WDL) Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ) 2020/C 203/05